sunnuntai 30. joulukuuta 2012

Pienen pojan mietteitä sukista vuodelta 1913!


Tämä on pienen pojan kirjoittama mietelmä sukista.

Julkaistu Lahti-lehdessä (?)  9.2.1913

Sukat on keksitty sitä warten, etteivät pojat saisi käwellä awojaloin. Aatamilla ei ollut sukkia eikä Kainilla, kun hän tappoi veljensä Aapelin. Ne oliwat onnellisia aikoja. Sukkia on kolmenlaisia: miesten, naisten ja lasten. Miesten sukkia sanotaan joskus syylingöiksi ja isoisä sanoo syylingöitään töppösiksi. Naisten sukkia näkyy wain wähän, eikä tiedetä,
kuinka pitkiä ne owat. Lasten sukat ovat pitkiä talwella ja lyhyitä kesällä. Poikain sukat ovat hywin hyödyllisiä. Niissä woi kantaa kiwiä ja multaa, ja kun owat märkiä, on niillä hyvä lyödä. Niitä pidetään niin kauan, että kantapäähän tulee suuri reikä. Silloin sanoo äiti, että minulta näkyy jalasta "peruna". Ettei äiti sitä huomaisi, maalaan kantapään musteella. Paljasta ihoa ei saa näyttää muualla kuin kaswoissa ja käsissä. Jos ne owat puhtaat.

Lähde Punomo.fi2 kommenttia: